KMO audit


Wat is de toestand van uw ICT omgeving? Wat kan beter en binnen welk budget?
Een ICT audit is een diepgaande analyse van de bedrijfsomgeving en brengt alle hardware, software,
infrastructuur en procedures in kaart. Op basis van een gedetailleerd verslag doen we aanbevelingen om uw
organisatie te helpen in het bereiken van haar doelen.
Continue ondersteuning kan met of zonder SLA overeenkomst en onderhoudscontracten.

Brenso brengt klaarheid en optimaliseert:

> gedetailleerde analyse en heldere adviezen
> inschakelen van specialisten in hun vakgebied
> voorkomen en oplossen van storende ICT problemen
> uw bedrijf kan focussen op kerntaken, zonder verlies van productiviteit